top of page

Renditingimused

Viimati muudetud: (02.04.2022)

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Broneerimine

Matkabussi ette broneerimistasu on 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist Travelcaravan OÜ arvele EE224204278619802207 CoopPank. Broneerimistasu arvestatakse rendihinna tasumisel üldise rendihinna hulka. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Sõitmine Eestist väljapoole

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Tagatisraha

Autosuvila rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 500 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva (kõrguhooajal on minimaalne rendiperiood 5-7 päeva). Kõrghooaeg perioodil 1. juuni kuni 15. september. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 2 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, kogusummale lisatakse ühe päeva tasu. Viivituse korral üle 3 tunni kasvab trahvisumma kahe ööpäeva renditasuni. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja või koha suhtes. Matkabussidel läbisõidupiirangut ei ole.

Rendihinnad

​Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Auto seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta​ otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Auto üleandmine ja tagastamine

Autosuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu auto oli rendile võtmise hetkel. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Kütus

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autosuvila tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 200 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Matkaauto tangitakse litsenseeritud diisliga.
Biodiisliga tankimine on keelatud.
Kviitungid, mis rendilevõtja saab kütusetanklatest, tuleb alles hoida sõltumata makseviisist (sularahas või pangakaardiga) ja vajadusel üle anda rendileandja nõudmisel matkaauto tagastamisel.

NB! Võimalik tankida meie küttekaardiga soodushinnaga!

Maksed

Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega ​400 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 10% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Varustus

Matkaautole on paigaldatud jälgimisseade, mis võimaldab rendileandjat jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist, samuti on paigaldatud kaugjuhitav käivitusblokeering.

Kõikide matkaautode varustusse kuulub WC, duśś, gaasipliit ja kaks gaasiballooni, tahavaate kaamera koos monitoriga, rattahoidja 2-le rattale, elektrikaablid ja adapterid 220V vooluvõrguga ühendamiseks, ohutus- ja turvavarustus. Samuti aluslinad madratistele, toidunõud ning puhastusvahendid matkabussi salongi puhastamiseks. 

Täpsemat lisavarustuse infot küsi rendileandjalt.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Trahvid

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 500 EUR. 

Rendilevõtja vastutab liikluseeskirja rikkumise, kiiruspiirangute reźiimi eiramise, ebaõige parkimise jne eest ning tasub trahvid, mis on nimetatud rikkumistega seotud, samuti ka muud põhjendatud pretensioonid kolmandatelt isikutelt/organisatsioonidelt. Rendileandjal on õigus võtta trahvimaksmiseks vajalik summa maha tagatisrahast, mis on broneeritud rendilevõtja krediitkaardil.

Kui matkaauto salong pole tagastamisel piisavalt hoolikalt koristatud, on rendileandjal õigus nõuda kompensatsiooni 60.00 EUR ulatuses, kui tualettkassett pole tühjendatud, maksab rendilevõtja 55.00 EUR.

bottom of page